LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC VỤ TRƯỞNG PHÒNG & TỔNG KẾT QUÝ II NĂM 20211. LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC VỤ TRƯỞNG PHÒNG

Ngày 04/08/2021 Công ty TNHH Thành Công Thanh Hóa đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Marketing & CSKH cho Ông Trần Đình Trường và chức vụ Trưởng phòng Dịch vụ - Phụ Tùng cho ông Vũ Văn Chiến.

Tại buổi lễ, Bà Thiều Thị Xuân, Trưởng phòng Hành chính nhân sự đã công bố Quyết định của Ban lãnh đạo Công ty  bổ nhiệm có thời hạn Ông Trần Đình Trường chức vụ Trưởng phòng Marketing & CSKH và Ông Vũ Văn Chiến chức vụ Trưởng phòng Dịch Vụ Phụ Tùng của Công ty TNHH Thành Công Thanh Hóa kể từ ngày 02/08/2021.

Ông Trịnh Bình Long - Giám đốc công ty đã trực tiếp trao quyết định, đồng thời nhấn mạnh trong bối cảnh Công ty còn gặp nhiều thách thức, khó khăn, đề nghị các đồng chí trên cương vị mới nhanh chóng tiếp cận công việc, thấu hiểu, cùng chia sẻ góp sức lực, trí tuệ cùng với tập thể Lãnh đạo, cán bộ, người lao động đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.2. LỄ VINH DANH CÁC TẬP THỂ - CÁ NHÂN ĐẠT THÀNH TÍCH TỐT TRONG QUÝ II NĂM 2021


Tại Hyundai Lam Kinh nhân tố con người là tài sản quý giá nhất. Từ đó, Hyundai Lam Kinh mong muốn xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; thực hành các chính sách phúc lợi ưu việt, tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả cán bộ công nhân viên (CBCNV). Vừa qua, Hyundai Lam Kinh đã tổ chức lễ vinh danh các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong quý II năm 2021 tại Đại lý. Hoạt động này là sự ghi nhận của Ban Lãnh Đạo đối sự đóng góp của các cá nhân, tập thể trong việc hoạt động của Đại lý, đồng thời khuyến khích CBCNV nỗ lực hết mình để đưa Hyundai Lam Kinh phát triển hơn nữa.

Hai tập thể đạt thành tích cao trong quý II năm 2021: Phòng Dịch vụ và Phòng Bán hàng. Ông Vũ Văn Chiến - Trưởng phòng Dịch vụ và ông Trần Thành Công - Trưởng phòng Bán hàng đại diện 02 tập thể lên nhận phần thưởng và có đôi lời phát biểu, cam kết nỗ lực hơn nữa trong quý III năm 2021.Bên cạnh đó, Hyundai Lam Kinh tổ chức vinh danh và trao thưởng cho các cá nhân đạt thành tích cao trong quý II năm 2021:

Cá nhân đạt thành tích bán hàng tốt nhất: Trần Văn Dũng - Trưởng nhóm bán hàng Bộ phận Kinh doanh của Hyundai Lam Kinh.Cá nhân đạt thành tích bán hàng tốt thứ 2: TVBH Hoàng Khắc Tuyến và TVBH Trần Hữu Nam.Cá nhân đạt thành tích tốt trong hoạt động dịch vụ sửa chữa: Cố vấn dịch vụ Nguyễn Tuấn Dũng, Kỹ thuật viên Nguyễn Xuân Hòa, Kỹ thuật viên Nguyễn Xuân Tùng.Cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác Kế toán - Tài chính: Kế toán tổng hợp Nguyễn Thị Vui.Các cá nhân, tập thể được vinh danh trong sự kiện nói riêng và toàn thể CBCNV của Hyundai Lam Kinh nói chung cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa để đưa Hyundai Lam Kinh trở thành địa điểm tin cậy và chuyên nghiệp cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo cho tất cả khách hàng tại Thanh Hóa và khu vực.
 
(Theo Hyundai Lam Kinh)